Start Over
SearchLibrary InformationOther DatabasesHelpHome


Collections of the National Library of Medicine
Search Results: Displaying 1 through 25 of 10000 records

Previous 1 26 51 76 101 126 ... 9976 Next


Your search was truncated!
  Sort Results by:
 

# Relevance Full Title Author Dates
[ 1 ] ** ** ** Comparative approach to vocal learning; song development in white-crowned sparrows. Marler, Peter. 1970
[ 2 ] ** ** Beretning fra den Norske nasjonalforening mot tuberkulosen og dens tilsluttede foreninger. Norsk nationalforening mot tuberkulosen. 1911-19uu
[ 3 ] ** ** Beretning om dens Virksomhed. Foreningen for Laegevagtstationer, Copenhagen. 1887-18uu
[ 4 ] ** ** Dens sapiens".
 
1940-1996
[ 5 ] ** ** Om lymfeglandeltuberkulose og dens sammenhaeng med Lungetuberkulose. Harbitz, Francis Gottfred, 1867- 1917
[ 6 ] ** ** Sukkersyke (diabetes mellitus) og dens behandling. Aarseth, Sverre. 1970
[ 7 ] ** ** Fra Bakteriernes Verden; et lille Indblik i moderne Bakteriologi og nogle af dens Resultater. Fischer, Albert, 1891- 194u
[ 8 ] ** ** Kirurgiske behandling av kronisk obstipation; dens indikationer og resultater. Nicolaysen, Johan. 1918
[ 9 ] ** ** Hatha-Yoga; dens udøvelse og virkning på menneskets legeme og ånd. Brinkfort, Louis. 1953
[ 10 ] ** ** Om tyfusvakcination og serologiske metoder til bedømmelse av dens effekt. Brekke, Alexander. 1916
[ 11 ] ** ** Arvelighed hos Mennesket og dens Betydning for Slaegt og Samfund. Hansen, Knud. 1929
[ 12 ] ** ** Humane transplantationskunst; dens udvikling og nuvaerende stade, af Flemming Kissmeyer-Nielsen og Egill Snorrason. Kissmeyer-Nielsen, Flemming. 1972
[ 13 ] ** ** Barneformindskelsen i Norge og dens aarsaker. Malm, Ole Olsen, 1854-1917. 1916
[ 14 ] ** ** Om seksualproporsjonen ved fødselen; dens typer og disses variasjoner, med saerlig henblikk på fosterdødeligheten. Sex proportion and its variations in relation to ante-natal mortality. Wedervang, Ingvar Brynhjulf, 1891- 1924
[ 15 ] ** ** Psykologisk tvillingforskning og dens problemer. Utg. av Komitéen for pedagogisk forskning. Ostlyngen, Emil. 1946
[ 16 ] ** ** Holdningskorrigerende sygegymnastisk behandling af lungeemfysem, bronchitis, hjerte- og aandedraetsneurose, bronchial asthma og organisk hjertesygdom; en redegørelse for behandlingens forudsaetninger og for dens virkemaade samt en praktiskarbejdsanvisnin Heckscher, Hans, 1893- 1967
[ 17 ] ** ** Trekk av synsopfatningen of dens utvikling (vinkelvurdering) et bidrag til overgangsalderens psykologi. Barden, H. P. 1933
[ 18 ] ** ** Basedow's Sygdom; Bemaerkninger om denne Sygdom og dens Forhold til Angst, vaesentlig Belyst ved Iagttagelser paa det Kongelige Frederiks Hospital, 1895-1909. Gram, Christian, 1853- 1911
[ 19 ] ** ** Blodgiversaken og dens betydning. Daae, Finn. 1950
[ 20 ] ** ** Lingetuberkulosen, dens Opstaaen, Erkendelse, Behandling og Bekaempelse; en almenfattelig Fremstilling. Helms, Otto, 1866- 1931
[ 21 ] ** ** Holdningskorrigerende sygegymnastisk behandling af lungeemfysem, bronchitis, hjerte- og aandedraetsneurose, bronchial asthma og organisk hjertesygdom; en redegørelse for behandlingens forudsaetninger og for dens virkemaade samt en praktiskarbejdsanvisnin Heckscher, Hans, 1893- 1957
[ 22 ] ** ** Holdningskorrigerende sygegymnastisk behandling af lungeemfysem, bronchitis, hjerte- og aandedraetsneurose, bronchial asthma og organisk hjertesygdom; en redegørelse for behandlingens forudsaetninger og for dens virkemaade samt en praktiskarbejdsanvisnin Heckscher, Hans, 1893- 1951
[ 23 ] ** ** Erfaringer om den medfødte Klumpfod og dens Behandling. Panum, Peter, 1854-1935. 1914
[ 24 ] ** ** Om Rygradens Sidekrumning (Scoliosis) med saerligt Hensyn til dens Diagnose, Aetiologi og Behandling. Drachmann, Andreas Georg, 1810-1892. 1852
[ 25 ] ** ** Om kolera og dens bekaempelse. Denmark. Sundhedsstyrelsen. 1909

 
Previous 1 26 51 76 101 126 ... 9976 Next

Options for Print, Save or E-mail
Apply to Records Select Print/Save Format:
All on this page
Selected on this page
Selected on all pages
E-mail Full record(s) to:
Save Results for Later Today:

SearchLibrary InformationOther DatabasesHelpHome

Copyright, Privacy, Accessibility
U.S. National Library of Medicine, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
National Institutes of Health, Health & Human Services
Contact NLM